thông báo khoa
 
 
 
 
 
 
     
    Tin tức – Sự kiện

          Căn cứ biên bản họp của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Kiên Giang vào ngày 14/6/2019;

        Ngày 21 tháng 06 năm 2019, Hiệu trường Trường Đại học Kiên Giang đã ra quyết định số 403/QĐ - ĐHKG, về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 47 sinh viên đại học hệ chính quy ngành Công Nghệ Thực Phẩm.